Nieuws

16 januari 2019
Vlog Academische Werkplaats Noord-Brabant: INKT

INKT is een tool waarmee jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg informatie uit vragenlijsten makkelijker kunnen bekijken en vergelijken. Binnen het project wordt deze interactieve tool ontwikkeld, geëvalueerd en geïmplementeerd. Bekijk de vlog en kom meer te weten over de INKT.
Lees meer >

11 januari 2019
Betere jeugdhulp door dialoog

Om de geboden zorg te kunnen monitoren, verzamelen gemeenten gegevens over de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdhulp. Hiermee evalueren gemeenten en zorgaanbieders hun beleid. Maar dit is niet voldoende, vindt Academische Werkplaats Inside-Out. Daarom gaan gemeenten in “transformatiedialogen” op zoek naar de ervaringen van cliënten en hulpverleners. Oftewel: de verhalen achter de cijfers. Lees meer >

9 januari 2019
Infographic Academische Werkplaats Risicojeugd: Onze speerpunten
De Academische Werkplaats Risicojeugd richt zich op kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen, uitval op alle leefgebieden en met (risico op) justitiecontacten. De werkplaats gaat op bovenregionaal niveau aan de slag en vertaalt vragen uit praktijk en beleid naar onderzoeksvragen. Resultaten hiervan worden in de vorm van kennis en methoden vervolgens weer naar de praktijk gebracht.
Lees meer >
3 januari 2019
“Pittige Jaren” heeft ons weer vertrouwen in de toekomst gegeven

Sinds twee jaar draaien vijf Utrechtse buurtteams de training Pittige Jaren, een methode voor gedragsproblemen bij jonge kinderen en kan worden ingezet in de basiszorg. Alja van der Herberg, programma coördinator binnen stichting Lokalis, vertelt over haar ervaringen met de Pittige Jaren training. ‘Ouders leren met én van elkaar hoe ze kunnen omgaan met het ‘pittige’ gedrag van hun kinderen’. Lees meer >

RSS feed werkplaatsen

21 januari 2019
Lees verder Lees meer >
21 januari 2019
Symposium "Praat erover!" 8 maart 2019

Stukje uit uitnodiging

Dit jaar ligt de focus van het symposium "Praat erover!" op het thema "Versterken van zorg voor kinderen in armoede". De samenwerking met ouders met een smalle beurs heeft al veel meerwaarde opgeleverd. Tijdens het symposium gaat het nog een stapje verder: Marissa Zweedijk van de Missing Chapter Foundation gaat in op de samenwerking met het kind zelf: "Niet óver, maar mét kinderen praten over armoede". In de workshops komen de interventie en het onderzoek "Gezonde kinderen in krappe tijden' aan de orde, maar ook signaleren en bespreekbaar maken van armoede. Tenslotte wordt in een interactieve workshop een casus nagebootst, waarna in gesprek wordt gegaan met de deelnemers van deze workshop. Deze deelnemers kunnen zowel personen zijn met ervaring met het onderwerp "armoede" als professionals. Workshop 2 en 3 worden ook mede door ervaringsdeskundigen geleid.

Naast het onderwerp "Versterken van zorg voor kinderen in armoede" worden ook de andere resultaten van de werkplaats gedeeld, waaronder het afgeronde promotietraject Kindermishandeling en het promotietraject Post Partum Depressie.

Ouders en professionals: MELD JE AAN voor dit symposium en maak een keuze uit de workshops die je wilt volgen. In het programma staan de workshops uitvoerig beschreven.
Voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en social workers is accreditatie aangevraagd.

Lees meer >
21 januari 2019
Lees verder Lees meer >
21 januari 2019
Lees verder Lees meer >
21 januari 2019
Lees verder Lees meer >

Agenda

29januari 2019
Jaarlijkse bijeenkomst van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag!
Waar: UCK, Domplein 4, Utrecht
Tijd: 09:30 - 16:30
Thema: Op dinsdagmiddag 29 januari 2019 is de jaarlijkse bijeenkomst van de Academische Werkplaats voor ADHD en Druk Gedrag! Ervaringsdeskundigen zullen vertellen over hun betrokkenheid bij de AW, de vier themagroepen presenteren hun ideeën en plannen en er is volop ruimte voor discussie. Geïnteresseerd? Meld je voor 8 januari aan.
28maart 2019
NEJA-conferentie 2019
Waar: Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4, Amsterdam
Tijd: 09:00 - 17:30
Thema: Op donderdag 28 maart 2019 vindt de vierde NEJA-conferentie plaats in Hotel Casa te Amsterdam. Klik op de link voor het volledige programma.

Alle academische werkplaatsen jeugd

Onderzoek en opbrengsten

Kennis uit onderzoek draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van kinderen en jongeren.

Naar onderzoek
en opbrengsten