Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd

Sinds enkele jaren staan gemeenten voor de uitdaging om de jeugdhulp te organiseren. Ze staan dicht bij hun burgers en kunnen daarom zorg dicht bij kinderen en hun opvoeders organiseren, sterk inzetten op preventie, de eigen kracht versterken, inzetten op het netwerk van gezinnen en maatwerk leveren. Academische werkplaatsen genereren kennis om gemeenten te ondersteunen bij deze uitdaging.

De 13 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd verbinden de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren. Deze partijen organiseren zich veelal regionaal in een kennisinfrastructuur. Zo brengen academische werkplaatsen kennis samen die nodig is voor de aanpak van lokale en regionale vraagstukken van beleid en praktijk bij de transformatie in de jeugdsector.

Lees verder


De kaart hiernaast is interactief. Klik op de regio voor informatie. 

De Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag en Risicojeugd zijn bovenregionaal en niet te vinden via de kaart. 

ST-RAW Academische Werkplaats SAMEN en project Gezin aan Zet Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht Academische Werkplaats Samen voor het veilig opgroeien van kinderen Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland Academische Werkplaats C4Youth 2.0 Academische Werkplaats Jeugd in Twente Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Samen op School (SoS) Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) Academische Werkplaats Jeugd Noord-Brabant Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Inside-Out

Bekijk het filmpje over de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd